Dotyková obrazovka je nebezpečnější než konopí či alkohol za volantem – iDNES.cz

Dotykové displeje a rùzné digitální funkce jsou nevyhnutelným trendem dnešní doby, kdy se vìtšina lidí neobejde bez chytrého telefonu. Jako vše má ale tato vìc svoji „temnou stranu“. Znepokojivé informace pøinesl výzkum britské organizace pro bezpeènost silnièního provozu IAM RoadSmart. Podle nìj nejnovìjší informaèní systémy, které mají øidièùm pøinést více komfortu v ovládání vozu, selhávají…

Read more

Dotyková obrazovka je nebezpečnější než konopí či alkohol za volantem – iDNES.cz

Dotykové displeje a rùzné digitální funkce jsou nevyhnutelným trendem dnešní doby, kdy se vìtšina lidí neobejde bez chytrého telefonu. Jako vše má ale tato vìc svoji „temnou stranu“. Znepokojivé informace pøinesl výzkum britské organizace pro bezpeènost silnièního provozu IAM RoadSmart. Podle nìj nejnovìjší informaèní systémy, které mají øidièùm pøinést více komfortu v ovládání vozu, selhávají…

Read more