ลดค่าไฟไตรมาส 2 ลงอีก 3% – ประชาชาติธุรกิจ

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะ โฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสุทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วลงอีก 3% ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย. 2563 คาดว่าจะใช้เงินบริหารค่าไฟฟ้าประมาณ 5,610 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชน
ในส่วนมาตรการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชกำหนด เพื่อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน กกพ. ยังได้มีมติให้ผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดชั่วคราวให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 7 ให้มีผลตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย. 2563 รวม 3 เดือน ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวที่ปัจจุบันต้องเสียค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ซึ่งคิดจากค่าไฟฟ้าในอัตราขั้นต่ำ จะเสียความต้องการพลังไฟฟ้า ตามความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้จริง
อย่างไรก็ตาม กกพ.ยังคงติดตามประเมินสถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบต่อความต้องการการใช้ไฟฟ้า ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนต้องพิจารณาปัจจัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าค่าซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลค่าไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็นเพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *